โฮสติ้ง คุณภาพ ขับเคลื่อนใช้งานง่ายด้วย DirectAdmin Control Panel

Mini CMS Hosting
 • Unlimited Bandwidth
 • 500 MB (SSD) Disk Space
 • 1 Alias Domain Domain
 • 5 Sub Domains
 • 5 Account FTP
 • 5 Users Email Account
 • 5 Databases (MySQL)
 • Direct Admin Panel
 • ค่าติดตั้ง ฟรี
Bronze Hosting Package
 • Unlimited Bandwidth
 • 1,024 MB (SSD) Disk Space
 • 2 Alias Domain Domain
 • 10 Sub Domains
 • 10 Account FTP
 • 10 Users Email Account
 • 5 Databases (MySQL)
 • Direct Admin Panel
 • ค่าติดตั้ง ฟรี
Silver Hosting Package
 • Unlimited Bandwidth
 • 2,048 MB (SSD) Disk Space
 • 5 Alias Domain Domain
 • 15 Sub Domains
 • 15 Account FTP
 • 15 Users Email Account
 • 8 Databases (MySQL)
 • Direct Admin Panel
 • ค่าติดตั้ง ฟรี
 • PageSpeed บริการ ฟรี 1 ครั้ง
Gold Hosting Package
 • Unlimited Bandwidth
 • 3,172 MB (SSD) Disk Space
 • 10 Alias Domain Domain
 • 30 Sub Domains
 • 30 Account FTP
 • 30 Users Email Account
 • 15 Databases (MySQL)
 • Direct Admin Panel
 • ค่าติดตั้ง ฟรี
 • PageSpeed บริการ ฟรี 1 ครั้ง
Platinum Hosting Package
 • Unlimited Bandwidth
 • 4,096 MB (SSD) Disk Space
 • 15 Alias Domain Domain
 • 50 Sub Domains
 • 50 Account FTP
 • 50 Users Email Account
 • 25 Databases (MySQL)
 • Direct Admin Panel
 • ค่าติดตั้ง ฟรี
 • PageSpeed บริการ ฟรี 1 ครั้ง
Diamond Hosting Package
 • Unlimited Bandwidth
 • 5,120 MB (SSD) Disk Space
 • 20 Alias Domain Domain
 • 80 Sub Domains
 • 80 Account FTP
 • 80 Users Email Account
 • 40 Databases (MySQL)
 • Direct Admin Panel
 • ค่าติดตั้ง ฟรี
 • PageSpeed บริการ ฟรี 1 ครั้ง